19.Nov.2016

Die fünf Veranstalter (von links):
Karl Lau und ks. dr hab. Cezary Korzec, Rosow; dr Andrzej Talarczyk, Stettin;
ks. Jerzy Broclawik und
prof. US. dr hab. Bogdan Matławski, Żabnica

6927

W dniu 19.11.2016 r. o godz 17.00 w sali przy kościele parafialnym w Żabnicy odbyło się VI Kolokwium Rosowsko-Żabnickie. Tematyką spotkania, tak jak na wiosennym V kolokwium w Rosow, była troska o seniorów w regionie. Temat okazał się bardzo interesujący i potrzebny o czym świadczyło duże grono uczestników, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w VI kolokwium i wykazali aktywność w dyskusji. Problemy seniorów podobne są po obu stronach granicy, mimo widocznej różnicy w możliwościach finansowych obu krajów i przyjętych systemach opieki nad ludźmi starszymi. Spotkania i dyskusja na ten temat otwierała jakby nowe pomysły i możliwości, które zdaniem dyskutujących, należałoby wdrożyć w życie, bowiem realia zmieniają się bardzo szybko, a systemy opieki nie. Piękne i pożyteczne w kolokwiach jest to, że uczymy się od siebie nawzajem i uczymy  się siebie wzajemnie, a w odniesieniu do seniorów ma to jeszcze głębszy wymiar, bo jak napisał Stanisław Wincenz „Gdy się przekroczy pewien wiek z uczuciem, że zbliżamy się ku przystani, uzasadniona jest skłonność dostrzegania wspólnot raczej i pokrewieństw niż różnic lub przeciwieństw”.

Bogdan Matławski

NavLeft6

Dr. Andrzej Talarczyk übersetzt die Begrüßung von Prof. Bogdan Matławski

NavRight6

Das Auditorium beim 6. Kolloquium

6941
NavRight6

Elzbieta Klonowska referiert und Dr. Andrzej Talarczyk dolmetscht.

rosow 3

Am 19. Nov. 2016 fand um  17:00 Uhr im Saal der Pfarrkirche in Żabnica das 6. Kolloquium Rosow – Żabnica statt. Das Treffen stand wie das 5. Kolloquium im Frühjahr in Rosow noch einmal unter dem Thema  „Versorgung der Senioren in der Region“. Das Thema erwies sich als sehr interessant und notwendig. Das zeigten die Zahl der Teilnehmer und die lebhafte Diskussion. Die Senioren haben beidseits der Grenze vergleichbare Probleme werden aber offensichtlich wegen der Unterschiede in den finanziellen Möglichkeiten der beiden Länder durch verschiedene (soziale) Systeme umsorgt. Treffen und Diskussionen zum Tagungsthema können neue Ideen und Möglichkeiten kreieren, die wegen der schnellen Änderungen der Realität bei der Überwindung des Beharrungsbestrebens der Systeme mitbedacht werden sollten. Kolloquien sind deshalb gut und nützlich, weil wir voneinander lernen können. Und für Senioren erschließt sich ein tieferer Sinn in dem, was Stanisław Wincenz schrieb: „Wenn ab einem besrtimmten Alter das Gefühl wächst,  dass wir uns unserem Ende nähern, dann ist es besser das Gemeinsame und Verbindende zu sehen als die Unterschiede und Widersprüche.“

Bogdan Matławski

(Sinngemäße Übertragung: Karsten Scheller)
 

rosow
rosow 4